Energy Log Server

Energy LogServer to innowacyjne rozwiązanie pozwalające na centralizacje zdarzeń systemów IT. Energy LogServer pozwala na natychmiastowy przegląd logów, ich analizę i raportowanie – skala nie ma znaczenia.

Energy LogServer to natychmiastowa odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie dotyczące składowania i analizy dużych ilości danych pochodzących z systemów IT.

Główne funkcje aplikacji Energy Logserver

 • Przyjmowanie danych pochodzących z różnorodnych systemów IT: systemów operacyjnych, urządzeń sieciowych, aplikacji
 • Indeksowanie danych Syslog oraz plików płaskich
 • Wydajna praca w środowisku rozproszonym
 • Praca w modelu klastrowym, obejmującym dziesiątki serwerów Elasticsearch
 • Wsparcie dla pracy w modelu klastrowym dla węzłów w odległych lokalizacjach geograficznych
 • Wsparcie dla pracy w trybie wielu klastrów, przy zachowaniu tych samych funkcjonalności systemu
 • Wizualizacja danych w trybie rzeczywistym oraz z perspektywy czasu
 • Tworzenie zaawansowanych filtrów i korelacji zdarzeń
 • Szybkie przetwarzanie danych
 • Elastyczny system składowania danych
 • Tworzenie węzłów archiwalnych
 • Wbudowany mechanizm retencji
 • Wprowadzenie do systemu mechanizmu ról dostępowych oraz użytkowników wraz z hasłami
 • Zabezpieczenie wyszukiwania danych ekranem logowania
 • Zabezpieczenie komunikacji API poprzez mechanizm autoryzacji na poziomie API/CURL
 • Konfiguracja użytkowników i ról z poziomu GUI
 • Podział widoczności danych do wskazanych indeksów dla wybranych grup użytkowników
 • Funkcjonalność exportu dużych porcji danych do formatu CSV
 • Wewnętrzny audyt aplikacji – system zapisuje historię wszystkich operacji oraz składni realizowanych zapytań

Projekt

Projekt Energy LogServer zakłada objęcie centralizacją zdarzeń wszystkich obszarów IT. Skupiliśmy się nad stworzeniem narzędzia z najbardziej oczekiwanymi przez działy IT funkcjonalnościami. Całość została również zoptymalizowana pod kątem ekonomicznym, tak aby projekt mógł być wdrożony w skali wszystkich potrzeb IT, bez konieczności podejmowania decyzji, które systemy w jakim stopniu są istotne.
 
Z Energy LogServer nie musisz wybierać, które system są powinny logować zdarzenia centralnie. Zachowaj wszystkie dane ! Nikt nie wie jakich informacji będziesz potrzebował w przyszłości. Stwórz z nami pełne archiwum logów i sam zdecyduj o ich retencji.

Wizualizacja

Energy LogServer dostarczany jest wraz z gotowymi widokami przygotowanymi dla typowych elementów infrastruktury IT. Każdy widok można łatwo modyfikować i ustawić według własnych potrzeb. W prosty sposób możemy przedstawić dane z własnych aplikacji i śledzić postęp ich pracy.

Alarmowanie

Analiza danych pozwala zauważyć ważne wzorce zachowania systemów IT, które warto śledzić w sposób ciągły. Codzienna praca z logami pozwala na zdobycie unikalnej wiedzy odnośnie charakterystyki pracy konkretnego obszaru. Energy LogServer pozwala na utworzenie i zapisanie filtrów, umożliwiających szybkie wyświetlenie interesującej porcji danych. Filtry posłużą dalej do stworzenia alarmów, które w sposób stały będą śledziły dane interesującego nas obszaru. Wszystkie alarmy widoczne są na zbiorczym ekranie. 

Enterprise OpenSource

Energy LogServer to typowy reprezentant nurtu Enterprise OpenSource. Ścisła współpraca z firmą Elastic.co, twórcami rozwiązania ELK pozwoliła na stworzenie rozwiązania doskonale odnajdującego się na rynku IT wśród systemów przeskalowanych i nieekonomicznych. Jednocześnie nasze podejście daje gwarancję stabilności projektu i objęcia go pełnym wsparciem, świadczonym w Polsce.

Screeny z aplikacji