Energy Log Server

Next Generation Log
Management & Analytics

Energy Logserver to innowacyjne rozwiązanie pozwalające na centralizacje zdarzeń systemów IT. Energy Logserver pozwala na natychmiastowy przegląd logów, ich analizę i raportowanie – skala nie ma znaczenia. Energy Logserver to natychmiastowa odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie dotyczące składowania i analizy dużych ilości danych pochodzących z systemów IT. Energy Logserver jest innowacyjnym rozwiązaniem odpowiadającym na potrzebę efektywnego przetwarzania dużych ilości danych pochodzących ze środowisk informatycznych dzisiejszych organizacji. Bazując na cenionym na rynku projekcie open-source Elasticsearch stworzyliśmy wydajne rozwiązanie o potężnych możliwościach składowania i przeszukiwania danych. System został wzbogacony o szereg funkcjonalności zapewniających bezpieczeństwo przechowywanych informacji, weryfikację użytkowników, korelację i wizualizację danych, alarmowanie oraz raportowanie.

10

10

Projekt Energy Logserver został stworzony z myślą objęcia centralizacją zdarzeń wszystkich obszarów IT w organizacji. Skupiliśmy się nad stworzeniem narzędzia z najbardziej oczekiwanymi przez działy IT funkcjonalnościami.Poprzez zastosowanie efektywnego modelu licencjonowania rozwiązanie może być wdrożone w oczekiwanym przez Klienta zakresie nawet przy bardzo dużych wolumenach danych. Jednocześnie innowacyjna architektura pozwala na obsługę dużej porcji danych, która nie może być dedykowana rozwiązaniom o ograniczonej skalowalności.

Główne funkcje aplikacji Energy Logserver

 • Przyjmowanie danych pochodzących z różnorodnych systemów IT: systemów operacyjnych, urządzeń sieciowych, aplikacji
 • Indeksowanie danych Syslog oraz plików płaskich
 • Wydajna praca w środowisku rozproszonym
 • Praca w modelu klastrowym, obejmującym dziesiątki serwerów Elasticsearch
 • Wizualizacja danych w trybie rzeczywistym oraz z perspektywy czasu
 • Tworzenie zaawansowanych filtrów i korelacji zdarzeń
 • Alertowanie zdarzeń
 • Elastyczny system składowania danych
 • Tworzenie węzłów archiwalnych
 • Wbudowany mechanizm retencji
 • Mechanizm konfiguracji użytkowników, ról i uprawnień z poziomu GUI
 • Podział widoczności danych do wskazanych indeksów dla wybranych grup użytkowników
 • Zabezpieczenie komunikacji API poprzez mechanizm autoryzacji na poziomie API/CURL
 • Funkcjonalność exportu dużych porcji danych do formatu CSV
 • Ręczne oraz automatyczne generowanie raportów do pliku PDF
 • Wewnętrzny audyt aplikacji – system zapisuje historię wszystkich operacji oraz składni realizowanych zapytań