ENERGY LOGSERVER

EMCA S.A. jest autorem rozwiązania aplikacyjnego Energy Logserver, które stanowi odpowiedź na wymagania funkcjonalne dotyczące centralizacji zdarzeń w rozwiązaniu Elasticsearch, uzupełniając ten system o dodatkowe elementy funkcjonalne.

Projekt Energy Logserver zakłada objęcie centralizacją zdarzeń wszystkich obszarów IT. Skupiliśmy się nad stworzeniem narzędzia z najbardziej oczekiwanymi przez działy IT funkcjonalnościami. Rozwiązanie zostało zoptymalizowane pod kątem ekonomicznym, tak aby projekt mógł być wdrożony w oczekiwanym przez Klienta zakresie, bez konieczności podejmowania decyzji, które systemy w jakim stopniu są istotne.

Warto podkreślić, że system Energy Logserver ma pełne wsparcie EMCA zarówno od strony programistycznej jak i infrastrukturalnej związanej z komponentami Elasticsearch.

Energy Logserver to typowy reprezentant nurtu Enterprise Open Source. Ścisła współpraca z firmą Elastic.co, twórcami rozwiązania Elasticsearch pozwoliła na stworzenie rozwiązania doskonale odnajdującego się na rynku IT wśród systemów przeskalowanych i nieekonomicznych. Jednocześnie nasze podejscie daje gwarancję stabilnosci projektu i objęcia go pełnym wsparciem, świadczonym w Polsce.