ALERT

Energy Logserver pozwala na utworzenie i zapisywanie reguł alarmowych które w sposób ciągły śledzą zachowanie kolekcjonowanych zdarzeń. Moduł alarmowy pozwala reagować na wyszukiwane wiadomości, na brak wiadomości, nagły wzrost danych, pojawienie się nowej wartości w polu oraz na realizację wielu innych scenariuszy alarmowych. Wystąpienie alarmu będzie zauważone na dedykowanej konsoli alarmowej, system powiadomi operatora poprzez email oraz akcja alarmowa może być zintegrowana z istniejącymi systemami infrastruktury IT.