Raportowanie

Moduł raportowy Energy Logserver daje możliwość utworzenia dokumentów PDF z dowolnych visualizacji oraz dashboardów. Od teraz wszystkie informacje zawarte w przygotowanych grafikach i tabelach mogą zostać przekazane innym osobom, które nie posiadają dostępu do aplikacji. Raport PDF będzie dotyczył najświeższych danych lub też dokument może zostać utworzony dla danych historycznych.

10

10

Dashboardy, które przedstawiają stan naszej infrastruktury IT mogą być od teraz zaprezentowane osobom odpowiedzialnym za dany obszar.


Harmonogram

Wydajna praca infrastruktury IT wymaga regularnych kontroli, podczas których cyklicznie wracamy do analizy stałych aspektów wydajności lub bezpieczeństwa. Nasze raporty możemy wprowadzić w tryb harmonogramu, umożliwiając ich automatyczną wysyłkę do grupy zainteresowanych przez email z PDF. Sam wybierz, czy chcesz otrzymywać raport na koniec każdego miesiąca, tygodnia czy może co godzinę ?

10


Bezpieczeństwo w raportach

Generowane raporty zawsze funkcjonują w ramach uprawnień użytkownika, który je tworzy.

Prezentowany zakres informacji w Energy Logserver zawsze jest zgodny z przydzielonym uprawnieniem dostępu do danych.