BUSINESS INTELLIGENCE

Jesteśmy w takim momencie rozwoju infrastruktury IT, gdzie tradycyjne metody analizy przestają się sprawdzać. Ustawienie alarmów dla tysięcy wskaźników jest niewykonalne i musimy sięgać po narzędzia klasyfikacji i analizy wywodzące się z matematyki statystycznej. Algorytmy sztucznej inteligencji są narzędziem naszych czasów. Moduł Energy Logserver „Artificial Intelligence” pozwoli nam spojrzeć w przyszłość z analizą danych i wyznaczyć trend dla dowolnych pól. Dysponujemy algorytmami regresji. Zaimplementowaliśmy również sieci neuronowe, aby pozwolić użytkownikowi na klasyfikację poprawnych zachowań oraz tych, które znacząco odbiegają od codzienności. Dolny wykres przedstawia dane w indeksie. Górny to predykcja w czasie przyszłym przy zastosowaniu wbudowanych w moduł AI algorytmów. Z łatwością dane predykcji możemy zestawić z danymi rzeczywistymi pozwalając dostrzec problem z dużym wyprzedzeniem. Zastosowań sztucznej inteligencji jest wiele.

10

DAJEMY NARZĘDZIE STWORZONE WE WSPÓŁPRACY Z MATEMATYKAMI WYŻSZYCH UCZELNI, TAK ABY TO UŻYTKOWNIK UZYSKAŁ JAK NAJWIĘKSZĄ WIEDZĘ Z WŁASNYCH DANYCH