BUSINESS INTELIGENCE

Jesteśmy w takim momencie rozwoju infrastruktury IT, gdzie tradycyjne metody analizy przestają się sprawdzać. Ustawienie alarmów dla tysięcy wskaźników jest niewykonalne i musimy sięgać po narzędzia klasyfikacji i analizy wywodzące się z matematyki statystycznej.

Algorytmy sztucznej inteligencji są narzędziem naszych czasów. Moduł Energy Logserver „Artificial Intelligence” pozwoli nam spojrzeć w przyszłość z analizą danych i wyznaczyć trend dla dowolnych pól. Dysponujemy algorytmami regresji. Zaimplementowaliśmy również sieci neuronowe, aby pozwolić użytkownikowi na klasyfikację poprawnych zachowań oraz tych, które znacząco odbiegają od codzienności.

Dolny wykres przedstawia dane w indeksie. Górny to predykcja w czasie przyszłym przy zastosowaniu wbudowanych w moduł AI algorytmów. Z łatwością dane predykcji możemy zestawić z danymi rzeczywistymi pozwalając dostrzec problem z dużym wyprzedzeniem. Zastosowań sztucznej inteligencji jest wiele. My dajemy narzędzie stworzone we współpracy z matematykami wyższych uczelni, tak aby to użytkownik uzyskał jak największą wiedzę z własnych danych.