WIZUALIZACJA I ALARMOWANIE

Energy Logserver dostarczany jest wraz z gotowymi widokami przygotowanymi dla typowych elementów infrastruktury IT. Każdy widok można łatwo modyfikować i ustawić według własnych potrzeb. W prosty sposób możemy przedstawić dane z własnych aplikacji i śledzić postęp ich pracy.

Analiza danych pozwala zauważyć ważne wzorce zachowania systemów IT, które warto śledzić w sposób ciągły. Codzienna praca z logami pozwala na zdobycie unikalnej wiedzy odnośnie charakterystyki pracy konkretnego obszaru.

Energy Logserver pozwala na tworzenie i zapisywanie filtrów oraz umożliwia szybkie wyświetlanie interesujących porcji danych w postaci dowolnie definiowanych dashboardów zawierających listy, wykresy, diagramy lub w postaci czystych logów. Filtry mogą w dalszej kolejności posłużyć do stworzenia alarmów, które w sposób stały będą śledziły dane z badanego obszaru.