Strona Główna

Next Generation

Log Management & Analytics

To innowacyjne rozwiązanie pozwalające na
centeralizację zdarzeń systemów IT.

Energy Logserver pozwala na natychmiastowy przegląd logów, ich analizę i raportowanie – skala nie ma znaczenia.

Energy Logserver to natychmiastowa odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie dotyczące składowania i analizy dużych ilości danych pochodzących z systemów IT. Energy Logserver jest innowacyjnym rozwiązaniem odpowiadającym na potrzebę efektywnego przetwarzania dużych ilości danych pochodzących ze środowisk informatycznych dzisiejszych organizacji.

Projekt Energy Logserver został stworzony z myślą objęcia centralizacją zdarzeń wszystkich obszarów IT w organizacji.

Skupiliśmy się nad stworzeniem narzędzia z najbardziej oczekiwanymi przez działy IT funkcjonalnościami.Poprzez zastosowanie efektywnego modelu licencjonowania rozwiązanie może być wdrożone w oczekiwanym przez Klienta zakresie nawet przy bardzo dużych wolumenach danych. Jednocześnie innowacyjna architektura pozwala na obsługę dużej porcji danych, która nie może być dedykowana rozwiązaniom o ograniczonej skalowalności.

Bazując na cenionym na rynku projekcie open-source Elasticsearch stworzyliśmy wydajne rozwiązanie o potężnych możliwościach składowania i przeszukiwania danych.

System został wzbogacony o szereg funkcjonalności zapewniających bezpieczeństwo przechowywanych informacji, weryfikację użytkowników, korelację i wizualizację danych, alarmowanie oraz raportowanie.

GŁÓWNE FUNKCJE APLIKACJI

Energy Logserver

Przyjmowanie danych pochodzących z różnorodnych systemów IT:
systemów operacyjnych, urządzeń sieciowych, aplikacji

Indeksowanie danych Syslog oraz plików płaskich

Wydajna praca w środowisku rozproszonym

Praca w modelu klastrowym, obejmującym dziesiątki serwerów Elasticsearch

Wizualizacja danych w trybie rzeczywistym oraz z perspektywy czasu

Tworzenie zaawansowanych filtrów i korelacji zdarzeń

Alertowanie zdarzeń

Elastyczny system składowania danych

Tworzenie węzłów archiwalnych

Wbudowany mechanizm retencji

Mechanizm konfiguracji użytkowników, ról i uprawnień z poziomu GUI

Podział widoczności danych do wskazanych indeksów dla wybranych grup użytkowników

Zabezpieczenie komunikacji API poprzez mechanizm autoryzacji na poziomie API/CURL

Funkcjonalność exportu dużych porcji danych do formatu CSV

Ręczne oraz automatyczne generowanie raportów do pliku PDF

Wewnętrzny audyt aplikacji – system zapisuje historię wszystkich operacji oraz
składni realizowanych zapytań