Alert

Energy Logserver pozwala tworzyć alerty. Oznacza to, że w system w sposób automatyczny monitoruje dane pod kątem incydentów zapisanych przez użytkownika.

W module Alert użytkownik definiuje dane, które chce przeszukiwać, a następnie określa warunki, które definiują wywołanie alertu, np. logowanie do bazy danych z nieautoryzowanego urządzenia. Jeśli te warunki zostaną spełnione, wówczas wywołanie zostanie alert, który może wysłać maila lub uruchomić dodatkowy skrypt stworzony przez administratora.

Moduł jest bardzo rozbudowany i pozwala patrzeć na dane statystyczne, np. nagły spadek wizyt na stronie lub sprzedaży.