Źródła danych

System Energy Logserver jest w stanie przetwarzać dowolne dane pochodzące w formacie Syslog, Windows Events oraz plików płaskich. Dzięki temu system zasilają informacje pochodzące z całej infrastruktury teleinformatycznej, w tym:

 • Urządzenia sieciowe - switch, router, IPS, Firewall, PaloAlto, Cisco ASA, Checkpoint, Loadbalancer F5, Forcepoint, Cisco UCS, HP Synergy
 • Netflow
 • Systemy Linux - RedHat Linux Enterprise, Centos, Oracle Linux, Debian
 • Systemy Windows
 • Aplikacje i serwery aplikacyjne - IBM Webshpare, jBoss, Tomcat
 • Baz danych - MsSQL, Mysql, Oracle, Postgress, Hadoop
 • Środowiska wirtualne i kontenery - VmWare, OpenStack, Docker
 • Systemy monitoringu - op5 Monitor, Zabbix, Nagios, Prometheus
 • Urządzenia telekomunikacyjne - centrale, sterowniki, czujniki
 • Komunikacja API

Energy Logserver może współpracować z specjalizowanym agentem Windows pozwalającym na kolekcję zaawansowanych metryk pozwalających na określenie wydajności tej rodziny systemów operacyjnych.

Lista metryk kolekcjonowanych przez agenta dla systemów Windows:

Group Policy Processing

 • Domain controller discovery time
 • GPOs applied during logon
 • Processing time for each active client side extension (CSE), both from Microsoft and third parties. This includes:
  • Registry
  • Folder redirection
  • Offline files
  • Environment variables (preferences)
  • Folder options (preferences)
  • Local users and groups (preferences)
  • Group Policy preferences

Logon Process Performance

 • Process name
 • Process ID
 • Session ID
 • Parent process name
 • Process user account
 • Associated application name
 • Process type (e.g. part of the logon script)
 • Process lifetime duration
 • Commandline
 • Executable path
 • CPU footprint
 • Disk footprint
 • Memory footprint
 • Network footprint

Logon Process Summary

Summary performance data about process activity during user logon:

 • Number of processes started
 • Disk footprint

Microsoft Office Outlook

Outlook plugin load duration and related information:

 • Plugin name, ProgID and GUID
 • Plugin load duration
 • Plugin “load behavior” (state)

PRZEGLĄDARKI INTERNETOWE

Internet Explorer

 • CPU usage
 • RAM usage
 • IO count
 • IO volume
 • IOPS
 • IO latency
 • Network throughput

Google Chrome

 • Browser (main process)
 • Tab (rendering process)
 • Extension (running Chrome extensions)
 • GPU (graphics acceleration)
 • Flash (playing Adobe Flash)
 • Java (running Java apps)

URZĄDZENIA

Machine Performance

 • CPU usage
 • RAM usage
 • GPU model
 • GPU compute usage
 • GPU memory usage
 • Kernel memory usage
 • IOPS (read and write separately)
 • IO volume (read and write separately)
 • IO count (read and write separately)
 • IO latency (read and write separately)
 • Disk utilization in percent
 • Network utilization in percent
 • Number of sessions
 • Number of processes
 • Number of threads
 • Number of handles

Machine Inventory

 • OS name
 • OS type and architecture
 • OS install date
 • Hardware manufacturer
 • Hardware model
 • BIOS version
 • BIOS version
 • AD domain
 • AD site
 • AD OU
 • AD computer distinguished name
 • Citrix farm name
 • Citrix machine catalog name
 • Citrix delivery group name
 • Primary IP address
 • Primary network adapter name
 • Primary network adapter description

SMB Client Performance

 • Share path
 • IOPS (read and write)
 • IO count (read and write)
 • IO volume in MB (read and write)
 • IO latency in ms (read and write)

KOMUNIKACJA SIECIOWA

 • Source process (process sending/receiving data on the machine uberAgent is running on)
 • Target IP address
 • Target name
 • Target port
 • Send count
 • Receive count
 • Connect count
 • Send volume (MB)
 • Receive volume (MB)
 • Send throughput (KB/s)
 • Receive throughput (KB/s)
 • Send latency
 • Send latency count (number of measurements)
 • Protocols used

SESJE

 • Session ID
 • Computername
 • Logon time
 • Logoff time
 • Session duration
 • Protocol (ICA, RDP or console)
 • Connection state (e.g. active, disconnected)
 • User and domain
 • CPU usage
 • RAM usage
 • IO count
 • IO volume
 • IOPS
 • IO latency
 • Network throughput
 • ICA/HDX latency
 • Citrix ICA/HDX client information (name, IP address, version, etc.)
 • VMware RDP/PCoIP client information (name, IP address, etc.)
 • Microsoft RDP client information (name, IP address, etc.)
 • Foreground application name
 • Foreground application version
 • Foreground process name
 • Foreground process ID
 • Foreground application UI latency

APLIKACJE

Application and Process Startup

 • Smss initialization
 • Autocheck (checkdisk)
 • Session 0 initialization
 • Session 1 initialization
 • Wininit initialization
 • Winlogon initialization
 • Autostart services
 • Startup duration
 • IOPS during startup
 • Process name
 • User and domain
 • Is the process running elevated (with admin privileges)?
 • Process ID
 • Parent process ID
 • RDS session ID
 • Parent process name
 • Full commandline the process was launched with

Application and Process Performance

 • User and domain
 • Process name and ID
 • Process command line (optional)
 • Application name and version
 • CPU usage
 • RAM usage
 • GPU compute usage
 • GPU memory usage
 • IO count (read and write separately)
 • IO volume (read and write separately)
 • IOPS (read and write separately)
 • IO latency (read and write separately)
 • Network throughput
 • Network latency

Application UI Unresponsiveness

 • Application name (even for App-V, Java and modern UI / Metro apps)
 • Application version
 • Process name and ID
 • User and domain
 • Unresponsiveness duration
 • Related user session

Application Crashes and Hangs

For every application error the following information is collected:

 • Application name
 • Process ID, GUID, name, path, version and timestamp
 • Process lifetime
 • User and domain
 • Related user session
 • Faulting module name, path version and timestamp
 • Exception code, fault offset,
 • App package full name and relative ID
 • Error type (crash or hang)

Application Inventory and Usage

 • Application name (even for App-V, Java and modern UI / Metro apps)
 • Application version
 • Number of concurrent users (application usage metering)
 • Number of computers the application is run on
 • Number of (ICA/RDP/PCoIP) remoting clients the application was accessed from
 • Inventory (installation information like name, publisher, version, install date)

Software Update

 • Name
 • Install date

APLIKACJE

Computer Startup (Machine Boot)

 • Smss initialization
 • Autocheck (checkdisk)
 • Session 0 initialization
 • Session 1 initialization
 • Wininit initialization
 • Winlogon initialization
 • Autostart services

Boot Processes

 • Process name, ID and parent ID
 • Relative start time and lifetime
 • Commandline
 • IO count (read and write)
 • IO volume (read and write)
 • IO latency (read and write)
 • Associated user session ID

Other On/Off Transitions

 • Suspend
 • Resume
 • Shutdown

On/Off Transition Delays

 • Driver/service/application name
 • Driver/service/application version
 • Total duration
 • Degradation (how much longer it took than normal)

Jesteśmy przekonani, że oferta Energy Logserver stanowi istotne uzupełnienie runku produktów IT w obszarze LogManagement.