Object Permission

Co daje zarządzanie uprawnieniami?

Bezpieczeństwo dostępu do danych użytkownika;

Łatwość w zarządzaniu dostępem do danych;

Centralizacja zarządzania danych;

Indywidualne konfiguracje użytkowników;

W łatwy i przejrzysty sposób sprawdzaj kto może zobaczyć jakie dane w Energy Logserver, dzięki modułowi zarządzania uprawnieniami.

Obiekt rozumiemy jako:

  • Saved search
  • Visualization
  • Dashboard
  • Pattern

Do każdego obiektu mogą zostać nadane oddzielne uprawnienia, dzięki czemu za pomocą kilku kliknięć można kontrolować do jakich danych użytkownik lub grupa użytkowników ma dostęp.

Stworzenie użytkownika technicznego na potrzeby SOC czy utworzenie roli dla grupy biznesowej albo technicznej jest niedostępne w podstawowej wersji Elasticsearch. Energy Logserver wszystkie te opcje udostępnia w prostym formacie. Wyszukaj spośród listy interesujące cię obiekty i przenieś je do okna uprawnień roli.

Odpowiadając na potrzeby Klientów klasy Enterprise, integracja Energy Logserver z Active Directory pozwala zarządzać uprawnieniami użytkowników domenowych. Dzięki temu nie ma potrzeby powielania kont, jak i jednocześnie pozwalamy administratorowi systemu w pełni kontrolować system Energy Logserver.

Co ważne, uprawnienie może występować na poziomie wykonywanych operacji. Innymi słowy, Energy Logserver pozwala określić czy użytkownik może tylko czytać z udostępnionego mu obiektu, czy również może go modyfikować.