Raportowanie

Moduł raportowania Energy Logserver pozwala tworzyć dokumenty PDF z dowolnych wizualizacji oraz dashboardów. Dzięki temu wszystkie informacje zawarte w przygotowanych grafikach i tabelach mogą zostać przekazane innym osobom, które nie posiadają dostępu do danych. Raport może bazować na najnowszych lub historycznych danych.

Raporty takie są szczególnie użyteczne na spotkaniach lub telekonferencjach, na których można omawiać poszczególne incydenty i wskazywać ich przyczyny.

Harmonogram

Moduł raportowania posiada łatwy w obsłudze harmonogram. Został stworzony z myślą o ludziach, którzy potrzebują regularnie otrzymywanych statystyk, np. ze sprzedaży, wydajności, incydentów, itp.

Harmonogram automatycznie wyśle mailem raporty do wskazanych osób.

Bezpieczeństwo w Raportach

Wygenerowane raporty zawierają jedynie dane statystyczne, a tworzone są z uprawnieniami użytkownika zapisującego zlecenie w harmonogramie. Dzięki temu raporty mogą dotyczyć danych pobranych wyłącznie z tych indeksów, do których użytkownik ma przyznany dostęp.

Eksport danych

System Energy Logserver umożliwia wydajny eksport dużej porcji danych do plików CSV i HTML celem ich dalszej analizy w systemach zewnętrznych.
Export danych funkcjonuje wyłącznie w ramach uprawnień użytkownika. Co ważne, generując dane nie blokujemy pracy aplikacji, ponieważ całe zadanie pracuje w tle. Efektem końcowym jest gotowy plik udostępniany w formie linku do pobrania.